رنگ ساختمانی

پرایمر آکریلیک

10,000تومان36,000تومان

پرایمر اکریلیک پرایمر آکریلیک ، محلولی پایه آب است که بر پایه رزین آکریلیکی ساخته شده است. این پرایمر جهت آماده سازی زیر کار در نقاشی ساختمان به عنوان آستر استفاده می شود. زیرا به عنوان یک میانجی خیلی خوب، بین سطح و رنگ عمل می کند. و تضمین کننده چسپندگی بهتر رنگ به سطح [...]

Call Now Button